Gdańszczanie chcą szczepić dzieci przeciw HPV

Autor wpisu  M.S   kategoria       Wrzesień 2, 2016  

Trudno odmówić gdańszczanom rozsądku, który zgodnie z przeprowadzonymi badaniami deklarują, że są zainteresowani zaszczepieniem swoich dzieci na wirus HPV.

Na zorganizowanej w kwietniu debacie społecznej w Gdańsku podjęta została dyskusja na temat szczepień młodych dziewcząt przewiko wirusowi HPV odpowiedzialnego za raka szyjki macicy.

Przeprowadzona od maja do czerwca anonimowa ankieta wśród wśród rodziców dzieci z roczników 2007-2003 jasno wykazała, że rodzice chcą są zainteresowani szczepionką, jednak chcą otrzymać więcej informacji na temat samych szczepionek, ich skuteczności oraz efektywności.

Ankietę dystrybuowano w szkołach podstawowych oraz udostępniono na stronie www.gdansk.pl.  Do szkół trafiło ponad 7 860 ankiet, co było zgodnie z liczebnością badanych roczników. Zdecydowało się ją wypełnić 18% rodziców. Analizie poddano więc 1440 ankiet. Z formy elektronicznej zdecydowało się skorzystać ponad 50 osób.

Według deklaracji rodziców zawartej w ankietach,  86 % respondentów jest zwolennikiem szczepienia dzieci zgodnie z kalendarzem szczepień, jednak 89 % ankietowanych mieszkańców Gdańska nie szczepiło do tej pory swoich córek przeciw HPV.

10 % rodziców nie zamierza szczepić dzieci wcale, bez względu na możliwość jej zewnętrznego finansowania.
50% rodziców zadeklarowało, iż zdecyduje się zaszczepić swoją córkę przeciw wirusowi HPV, w przypadku gdy Miasto lub NFZ pokryje koszty szczepienia.

Więcej informacji na temat szczepionek

Biorąc pod uwagę wyniki ankiety, wnioski z publicznej debaty i opinię Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańska, Miasto planuje przygotowanie pełnej i rzetelnej kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do rodziców i opiekunów dzieci w wieku 10 – 13 lat.

Ważne jest dla nas zdanie rodziców i opiekunów młodych gdańszczan. Słuchamy głosów specjalistów oraz radnych Miasta Gdańska, którzy widzą potrzebę opracowania rzetelnej  akcji informacyjnej dotyczącej szczepionek przeciwko wirusowi HPV. Dlatego planujemy przygotować kampanię informacyjno- edukacyjną dotyczącą tych szczepionek. Tak, by dostarczyć rodzicom młodych gdańszczan fachowej wiedzy, na podstawie, której będą w stanie podjąć odpowiedzialną decyzję dotyczącą ich dzieci – mówi Piotr Kowalczuk zastępca prezydenta ds. polityki społecznej. –Nie zapominajmy jak ważna w walce z rakiem szyjki macicy jest także profilaktyka. Na ten fakt także chcemy zwrócić uwagę gdańszczan – dodaje Kowalczuk.

Przypomnijmy infekcja HPV powoduje zachorowania na raka szyjki macicy. Jest to istotny problem zdrowotny. Obecnie szczepienia przeciw HPV nie są finansowane ze środków publicznych. Jednak znajdują się na liście szczepień zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia. Optymalny wiek zaszczepienia określa się na 11-13 lat dla obu płci (wg. NHMRC, ACIP, CCFA) – tj. przed podjęciem inicjacji seksualnej.

Najnowsze badanie przeprowadzone w Australii pokazały, że po wprowadzneiu powszechnych szczepień przeciwko HPV, zachorowalnośc na raka szyjki macicy spadła tam o połowę. W jabliższym czasie szczepieniem zostana objęci również chłopcy.

O autorze  

Dziennikarz wszechstronny. Samodzielny. Nie lubi poklasku ani światła fleszy.