„Złota Szprycha 2012” za STeR

Autor wpisu  Joanna Nowaczyk   kategoria       Czerwiec 4, 2012  

rowerRowerzyści docenili rowerową politykę Miasta Gdańska. Za przygotowanie studium Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska (STeR), ze szczególnym uwzględnieniem programu partycypacji społecznej, w tym wzorcowego cyklu 19 warsztatów – Biuro Rozwoju Gdańska otrzymało „Złotą Szprychę 2012”.

Za przygotowanie w 2011 r. opracowania „STER – System Tras Rowerowych dla Gdańska”, ze szczególnym uwzględnieniem programu partycypacji społecznej, w tym wzorcowego cyklu 19 warsztatów – dzielnicowych konsultacji społecznych, dotyczących oceny stanu obecnego oraz oczekiwań w zakresie rozwoju infrastruktury rowerowej w Gdańsku” – brzmi uzasadnienie nagrody „Złota Szprycha 2012” dla BRG, przyznawanej przez Gdańską Kampanię Rowerową za działalność na rzecz rozwoju komunikacji rowerowej w Gdańsku.

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 3 czerwca w ramach podczas XVI Wielkiego Przejazdu Rowerowego (II Metropolitalnego Wielkiego Przejazdu Rowerowego) podczas spotkania gdańskich rowerzystów i rowerzystek poprzedzającego wyjazd na trasę peletonu południowego XVI WPR.

W 2011 roku Biuro Rozwoju Gdańska wraz z Oficerem Rowerowym przy współudziale mieszkańców Gdańska, przedstawicieli rad osiedli i dzielnic oraz organizacji pozarządowych przygotowało studium System Tras Rowerowych (STeR), gdzie zawarte zostały zasady kształtowania infrastruktury rowerowej oraz przedstawione jej elementy, min. strefy uspokojonego ruchu, parkingi rowerowe, a także hierarchia oraz przebiegi tras rowerowych na terenie Gdańska.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem strategii realizacji studium STeR. Na podstawie analizy wielokryterialnej wskazana zostanie optymalna kolejność realizacji brakujących odcinków głównych tras rowerowych. W analizie brane są pod uwagę kryteria komunikacyjne (np. istniejąca i prognozowana liczba użytkowników poszczególnych tras, bezpieczeństwo), ekonomiczne (np. koszty budowy, trudności realizacyjne), funkcjonalno-przestrzenne, środowiskowe oraz poparcie społeczne (niniejsza ankieta). Realizacji tras rowerowych towarzyszyć będzie wprowadzanie udogodnień dla rowerzystów, takich jak m.in. wprowadzanie stref uspokojonego ruchu, na terenach otaczający projektowane trasy.

Nadal przeprowadzana jest ankieta,  gdzie można wskazać odcinki tras, których realizacja jest Państwa zdaniem najpilniejsza. Ankieta dostępna jest do dnia 20 czerwca 2012 roku pod adresem http://moje-ankiety.pl/respond-25723/sec-oHyWqUCr.html

Mapa tras głównych z podziałem na odcinki dostępna jest także w formacie pdf na stronie Biura Rozwoju Gdańska http://brg.gda.pl/sr_ster_mapa.pdf

Free images from FreeDigitalPhotos.net

O autorze  

Z wykształcenia politolog i dziennikarz. Pasjonatka życia. Aktywna, kreatywna, biorąca garściami z każdego dnia.
Kocha dzieci, zwierzęta, badmintona, kajaki, góry, lasy, streching, podróże, morze itp….