Przychylmy pszczołom nieba. Ratujmy je.

Autor wpisu  Joanna Nowaczyk   kategoria       Maj 6, 2013  

Zjawisko wymierania pszczół nasila się w ostatnich latach. W USA ginie co roku 1/3 pszczół, w Europie 15% – 20%, w Chinach są już rejony gdzie nie ma ich w ogóle. Przyczyn tego zjawiska jest wiele, ale do głównych zalicza się zmiany klimatu, pasożyty i chemizację rolnictwa. Właśnie tę ostatnią przyczynę, wielu naukowców wskazuje jako szczególnie znaczącą i możliwą do szybkiego wyeliminowania.

Kampania „Przychylmy pszczołom nieba” jest nową kampanią Greenpeace, rozpoczętą na początku kwietnia tego roku. Jej celem jest powstrzymanie wymierania pszczół i innych owadów zapylających poprzez doprowadzenie do ograniczenia chemizacji rolnictwa, a w szczególności wyeliminowania z użycia pestycydów z grupy neonikotynoidów, które zidentyfikowano jako najbardziej niebezpieczne dla zapylaczy.

W kampanii udział wzięła Karolina Gruszka znana młoda aktorka.

„Zawsze uważałam, że człowiek powinien mieć szacunek dla przyrody. W końcu jesteśmy jej częścią i od niej zależymy. Myślę, że jako gatunek zapędziliśmy się trochę i tego szacunku nam zdecydowanie brakuje. Od niedawna jestem mamą i bardzo zależy mi, aby moja córeczka dorastała w zdrowym i czystym środowisku oraz miała dostęp do żywności najlepszej jakości. Niestety bez pszczół to będzie niemożliwe. Cieszę się, że Greenpeace rozpoczął tę kampanię i że mogłam pomóc”, komentuje Gruszka.

Kampania ta jest na razie ograniczona do starego kontynentu. Prowadzi ją kilkanaście biur Greenpeace w Europie. Także w Polsce. W jej ramach na początku kwietnia b.r opublikowano raport „Spadek populacji pszczół – przegląd czynników zagrażających owadom zapylającym i rolnictwu w Europie”  oraz zorganizowano konferencję, na której Greenpeace wraz z największymi polskimi związkami pszczelarskimi, wystosował apel do ministra rolnictwa o wsparcie działań mających na celu ochronę pszczół i innych owadów zapylających. Udział znanej aktorki jest następnym krokiem w podnoszeniu świadomości społecznej na temat problemu wymierania pszczół.

Przed kilkoma miesiącami uwagę na ten problem zwrócił Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA – Europen Food Safety Authority), publikując raport, w którym wskazuje na neonikotynoidy jako jedną z głównych przyczyn spadku pszczelich populacji. W odpowiedzi na raport Komisja Europejska przedstawiła propozycję wprowadzenia zakazów używania w UE trzech najgroźniejszych z nich. Wczoraj, podczas głosowania w Brukseli większość krajów unijnych poparła ten zakaz.

O autorze  

Z wykształcenia politolog i dziennikarz. Pasjonatka życia. Aktywna, kreatywna, biorąca garściami z każdego dnia. Kocha dzieci, zwierzęta, badmintona, kajaki, góry, lasy, streching, podróże, morze itp....