Czym oddychamy na pomorzu.

Autor wpisu  Mariola Mol   kategoria       Marzec 27, 2014  

czyste powietrzeTo czym oddychamy ma wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Dlatego właśnie ocena i badanie jakości powietrza jest jednym   z ważniejszych zadań wykonywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku.

WIOŚ, przy współpracy z innymi podmiotami, prowadzi ciągłe pomiary i analizy laboratoryjne. Badania jakości powietrza. W ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska badania takie prowadzą również Fundacja Aglomeracji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej (w Trójmieście i Tczewie), Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (stacja w Łebie) oraz dwie stacje zakładów przemysłowych Polpharmy w Starogardzie Gd.  i  IP w Kwidzynie.

Na terenie województwa istnieje więc dosyć rozbudowana sieć pomiarów, oparta na w pełni automatycznych stacjach pomiarowych (17 sztuk) uzupełnionych o urządzenia pobierające pył do dalszych analiz laboratoryjnych (14 poborników)  oraz o 44 stacje oparte na tzw. metodach pasywnych.

Badaniami objęte są wszystkie substancje, określone w polskich i europejskich przepisach, które posiadają określone stężenia  dopuszczalne.

Są to:

-dwutlenek siarki SO2

– dwutlenek azotu  NO2

– tlenek węgla  CO

– benzen  C6H6

– ozon    O3

– pył  PM10 (pył o średnicy poniżej 10 mikrometrów)

– pył PM 2,5  (pył o średnicy poniżej 2,5 mikrometra)

– zawarte w pyle metale: arsen, ołów, kadm, nikiel  i węglowodór aromatyczny benzo(a)piren

Wyniki pomiarów ze stacji automatycznych można śledzić na bieżąco na stronie internetowej www.gdansk.wios.gov.pl  lub  www.airpomerania.pl . Na stronie tej znajdują się również raporty zawierające wyniki analiz  wykonywanych w laboratorium, jak również wcześniejsze dane ze stacji automatycznych i inne ciekawe informacje na temat prowadzonych  pomiarów i ich wyników. Na tej samej stronie internetowej można też sprawdzić prognozę jakości powietrza na najbliższą dobę.

Szczegółowa ocena jakości powietrza, zawierająca dane za rok poprzedni umieszczana jest pod koniec kwietnia każdego roku na stronie internetowej WIOŚ  www.gdansk.wios.gov.pl w zakładce Monitoring – Informacje o środowisku.

Ocena ta jest przekazywana również do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i stanowi podstawę do określenia programów naprawczych. Sejmik Województwa Pomorskiego pod koniec ubiegłego roku uchwalił „Program ochrony powietrza” dla aglomeracji gdańskiej oraz dla pozostałego obszaru województwa. Opisany w nim jest stan obecny, a przede wszystkim zadania stojące przed samorządami, w wyniku których będziemy mogli oddychać czystym powietrzem przez cały rok we wszystkich miejscowościach województwa.

Czy założenia i zadania są wykonywane i dadzą założone efekty, WIOŚ będzie w dalszym ciągu monitorował i  publikował wyniki badań.

O autorze  

Dziennikarka. Mieszkająca to tu to tam. Szanuje cudza prywatność innych i tego samego wymaga od innych. Ulubiony sport narty. Pora roku zima.