Tajemnica widzialności Boga. Promocja książki prof. Zbigniewa Treppy.

Autor wpisu  Mariola Mol   kategoria       Marzec 26, 2015  

Nowa książka prof. Zbigniewa Treppy – „Tajemnica widzialności Boga. Szkice z teologii obrazu” – jest próbą racjonalnego podejścia do obrazu będącego nośnikiem kultu w Kościele. Punktem wyjścia do analiz jest odwołanie się do fundamentów tradycji Kościoła w dziedzinie wizerunku. Autor zastanawia się, czy w kontekście pojawienia się nowych mediów, istnieje potrzeba zaktualizowania stanowiska Kościoła w kwestii obrazów? Zdaniem Zbigniewa Treppy istnieje potrzeba dowartościowania i korekty w sferze przekazu ewangelicznego w dziedzinie obrazu a także w sferze związków obrazu z liturgią. Autor postuluje, by obraz w liturgii postrzegać w perspektywie komunikacyjnej, traktując go jako rodzaj kanału informacyjnego, za pośrednictwem którego komunikowany jest przekaz. W książce analizowane są również obrazy będące wizualizacją objawień, które powstały w wyniku mistycznych wizji potwierdzonych autorytetem Magisterium Kościoła.

Spotkanie odbędzie się 27 marca (piątek), godz. 17.30 w Bibliotece Gdańskiej PAN, Gdańsk przy ul. Wałowa 24

Organizator: Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne i Biblioteka Gdańska PAN


Zbigniew Treppa, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Semiotyki Obrazu i Technik Audiowizualnych, twórca specjalności „Fotografia medialna i reklamowa” na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Gdańskim. Jest członkiem zespołu eksperckiego w Narodowym Centrum Kultury. Autor w swojej pracy badawczej podejmuje takie zagadnienia jak: analiza obrazu, symbolizacje w obrazie oraz substancjalność obrazu fotograficznego. Zajmuje się również badaniem właściwości strukturalnych obrazów acheiropoietos.

O autorze  

Dziennikarka. Mieszkająca to tu to tam. Szanuje cudza prywatność innych i tego samego wymaga od innych. Ulubiony sport narty. Pora roku zima.