Archiwum tagów: PRO

Stanowisko Pomorskiej Rady Oświatowej w sprawie planowanych zmian w systemie edukacji

  Listopad 4, 2016     Możliwość komentowania Stanowisko Pomorskiej Rady Oświatowej w sprawie planowanych zmian w systemie edukacji została wyłączona  

STANOWISKO POMORSKIEJ RADY OŚWIATOWEJ W SPRAWIE ZMIAN W SYSTEMIE OŚWIATY Pomorska Rada Oświatowa, reprezentująca różne instytucje i środowiska Pomorza: szkoły na wszystkich etapach edukacyjnych - w tym uczniów, rodziców, nauczycieli oraz dyrektorów, jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, związki zawodowe oraz media, korzystając ze swoich ustawowych kompetencji, negatywnie opiniuje założenia zmian w systemie oświaty przedłożone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pomorska Rada Oświatowa stwierdza, że brak jest odpowiedzi na fundamentalne pytanie: dlaczego oraz w jakim celu z taką determinacją dąży się do dokonania zasadniczych zmian w obecnie funkcjonującym systemie oświaty?  Pomorska Rada Oświatowa jednocześnie zauważa, że…

Zobacz więcej